Neuvonantajat

  • Yli 15 neuvonantajan verkostosta muodostuu kattava ja monipuolinen osaamiskokonaisuus
  • Neuvonantajilla on vankka käytännön johtamiskokemus ja he toimivat pääsääntöisesti edelleen vaativissa johtamistehtävissä eri toimialoilla
  • Neuvonantajien valinnassa on kokemuksen lisäksi painotettu vahvasti myös tulevaisuuden näkemyksellisyyttä