Käytännön toimenpiteet

  • LEAD Partners toimittaa asiakkaalle Advisory Board kokonaispalvelun yhden luukun periaatteella yhdellä sopimuksella
  • Advisory Boardin jäsenet valitaan yhdessä asiakkaan kanssa
  • Jäsenet ovat osaamisalueensa ammattilaisia ja kuuluvat neuvonanto.fi -verkostoon