Advisory Board

Mitä Advisory Board on?
 • Riippumaton neuvonantaja
 • Auttaa ja haastaa johtoa, hallitusta sekä omistajaa
 • Kokoonpano rakennetaan tarpeen mukaan parhaiten soveltuvilla ammattilaisilla
Miksi Advisory Board?
 • Yhtiö tarvitsee aitoa sparrausta liiketoiminnalle ja näkemyksilleen ilman hallinnollisia rajoitteita
 • Jäsenten motivaatio ja kompetenssit antavat merkittävää lisäarvoa yhtiölle kustannustehokkaasti ja pitkävaikutteisesti
 • Toiminnan fokusta voidaan tarvittaessa muuttaa nopeasti
 • Asiakkaalle vaivaton toteutus
Miten Advisory Board toimii?
 • Ryhmän koko 3-5 jäsentä
 • Kokoukset 4-8 kertaa vuodessa
 • Kokouksien pääteemat sovitaan etukäteen vuosikello-periaatteella
 • Kokouksien puheenjohtajana toimii LEAD Partnersin ja sihteerinä asiakkaan henkilö
 • Yksittäisen kokouksen agendan laatii puheenjohtaja yhdessä sovitun asiakkaan edustajan kanssa
 • Kokouksista laaditaan muistio ”to-do”- suosituksilla
 • Kokousten välillä puheenjohtaja ja asiakkaan edustaja kommunikoivat aktiivisesti
 • Sitoutuminen vähintään 2 vuodeksi