Yritysten liiketoimintaympäristön jatkuva muutos on pysyvä ilmiö. Tämän johdosta tulevaisuuden mahdollisimman hyvä ennakointi on jatkossakin todella tärkeää yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Hyvät neuvot ovat tarpeellisia, menipä yrityksellä sitten hyvin tai huonosti. Erilaisilla osaamisilla ja kokemuksilla koottu Advisory Board on pitkävaikutteinen keino parantaa yrityksen liiketoimintaa.

Mitä Advisory Board on?

Advisory Board on riippumaton 3-5 ammattilaisen ryhmä, jonka kokoamme yhdessä asiakkaan kanssa parhaiten soveltuvista neuvonanto.fi -verkoston jäsenistä. Sen tehtävä on auttaa ja haastaa johtoa, hallitusta sekä omistajaa, ja antaa yhtiölle aitoa sparrausta ilman hallinollisia rajoitteita.

Verkostoomme kuuluvilla neuvonantajilla on vankka käytännön johtamiskokemus ja he toimivat pääsääntöisesti edelleen vaativissa johtamistehtävissä eri toimialoilla.

Neuvonantoa käytännössä

Palvelumme toimii yhden luukun periaatteella. Toimitamme asiakkaalle yhdellä sopimuksella kokonaispalvelun, johon sisältyy Advisory Boardin perustaminen, ohjaaminen ja osallistuminen puheenjohtajana toimintaan. Advisory Board kokoontuu 4-8 kertaa vuodessa, ja kaikki osapuolet sitoutuvat vähintään 2 vuodeksi.

Keitä me olemme?

LEAD Partners on asiantuntijaorganisaatio, jonka perustimme vuonna 2007 tarjoamaan yrityksille energistä ja analyyttista muutosvoimaa, monipuolista kokemusta, ja ennakkoluulottomat tekijät auttamaan liiketoiminnan haastavissa tilanteissa. Voit tutustua toimintaamme tarkemmin osoitteessa www.leadpartners.fi.

Ota yhteyttä

Lisätietoa aiheesta: 050 408 1105  tai contact@leadpartners.fi

Mikäli olet kiinnostunut neuvonanto.fi -verkoston jäsenyydestä: Juha Kohonen 0400 608 312 tai juha.kohonen@leadpartners.fi